Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • borclu

  yükümlü

  Tam oxu »
 • boş

  boş

  Tam oxu »
 • boş söz

  laf

  Tam oxu »
 • boşalmaq

  boşalmak

  Tam oxu »
 • boşaltmaq

  kotarmak

  Tam oxu »
 • boşamaq

  boşamak

  Tam oxu »
 • boşboğazlıq

  zırva

  Tam oxu »
 • boşboğazlıq etmək

  zırvalamak

  Tam oxu »
 • boşqab

  tabak

  Tam oxu »
 • boy

  boy

  Tam oxu »
 • boya

  boya

  Tam oxu »
 • boyaq

  boya

  Tam oxu »
 • boyamaq

  boyamak

  Tam oxu »
 • boyun

  boyun

  Tam oxu »
 • boyun ardı

  ense

  Tam oxu »
 • böcək

  böcek

  Tam oxu »
 • böhran

  buhran, kriz

  Tam oxu »
 • böhtan

  iftira

  Tam oxu »
 • bölüm

  kesim

  Tam oxu »
 • bölünmək

  üleşmek

  Tam oxu »
 • böyrək

  böbrek

  Tam oxu »
 • böyük

  büyük, kodaman

  Tam oxu »
 • böyük bacı

  abla

  Tam oxu »
 • böyük qardaş

  ağabey

  Tam oxu »
 • böyümək

  büyümek

  Tam oxu »
 • bravo

  bravo

  Tam oxu »
 • brilyant

  pırlanta

  Tam oxu »
 • bu

  bu, şu

  Tam oxu »
 • bu gün

  bugün

  Tam oxu »
 • budaq

  dal

  Tam oxu »
 • budur

  işte

  Tam oxu »
 • bufet

  kantin

  Tam oxu »
 • buğda

  buğday

  Tam oxu »
 • bulaq

  pınar

  Tam oxu »
 • bulamaq

  bulamak

  Tam oxu »
 • bulanıq

  bulanık

  Tam oxu »
 • bulmaq

  bulmak

  Tam oxu »
 • bulud

  bulut

  Tam oxu »
 • bulunmaq

  bulunmak

  Tam oxu »
 • bura

  şura

  Tam oxu »
 • burada

  burada

  Tam oxu »
 • burağan

  hortum

  Tam oxu »
 • buraxmaq

  salmak

  Tam oxu »
 • burmaq

  kıvırmak

  Tam oxu »
 • burulmaq

  dönmek

  Tam oxu »
 • burun

  burun

  Tam oxu »
 • busat

  şaşaa

  Tam oxu »
 • butulka

  şişe

  Tam oxu »
 • buynuzlamaq

  toslamak

  Tam oxu »
 • buyruq

  buyruk

  Tam oxu »