Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • eylem, fiil, iş, mesai, yürürlük

  Tam oxu »
 • iş adamı

  iş adamı

  Tam oxu »
 • iş birliyi

  iş birliği

  Tam oxu »
 • iş bölgüsü

  iş bölümü

  Tam oxu »
 • iş pozan

  oyunbozan

  Tam oxu »
 • işarə

  ima, işaret, telmih

  Tam oxu »
 • işarələmək

  işaretlemek

  Tam oxu »
 • işbaz

  işgüzar

  Tam oxu »
 • işçi

  işçi

  Tam oxu »
 • işdən qaçmaq

  kaytarmak

  Tam oxu »
 • işgəncə

  işkence

  Tam oxu »
 • işgüzar

  hamarat

  Tam oxu »
 • işğal

  işgal

  Tam oxu »
 • işıq

  ışık

  Tam oxu »
 • işıqçı

  ışıkçı

  Tam oxu »
 • işıl-işıl

  ışıl ışıl

  Tam oxu »
 • işıldamaq

  ışıldamak

  Tam oxu »
 • işlək

  işlek

  Tam oxu »
 • işləmə

  işleme

  Tam oxu »
 • işləmək

  çalışmak, işlemek

  Tam oxu »
 • işlətmək

  kullanmak

  Tam oxu »
 • iştaha

  iştah

  Tam oxu »
 • iştahalanmaq

  iştahlanmak

  Tam oxu »
 • iştirak

  iştirak

  Tam oxu »
 • işverən

  iş veren

  Tam oxu »
 • işvə

  işve

  Tam oxu »
 • it

  it, köpek

  Tam oxu »
 • itaət

  itaat

  Tam oxu »
 • itaətli

  uslu, uysal

  Tam oxu »
 • itələmək

  itelemek, itmek

  Tam oxu »
 • iti

  keskin

  Tam oxu »
 • itirmək

  kaybetmek

  Tam oxu »
 • itmək

  kaybolmak, yitmek

  Tam oxu »
 • ittifaq

  ittifak

  Tam oxu »
 • ittiham

  itham

  Tam oxu »
 • iy

  koku

  Tam oxu »
 • iydə

  iğde

  Tam oxu »
 • iynə

  iğne

  Tam oxu »
 • iyrənc

  iğrenç

  Tam oxu »
 • iyrənmək

  iğrenmek

  Tam oxu »
 • iyul

  temmuz

  Tam oxu »
 • iyun

  haziran

  Tam oxu »
 • iz

  iz

  Tam oxu »
 • izah

  izah

  Tam oxu »
 • izah etmək

  açıklamak

  Tam oxu »
 • izdiham

  izdiham, kalabalık

  Tam oxu »
 • izdivac

  izdivaç

  Tam oxu »
 • izhar

  izhar

  Tam oxu »
 • izin

  izin

  Tam oxu »
 • izləmək

  gütmek, izlemek

  Tam oxu »