Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • inad

  inat

  Tam oxu »
 • inamlı

  emin

  Tam oxu »
 • inamsız

  kalleş

  Tam oxu »
 • inanc

  inanç

  Tam oxu »
 • inanmaq

  güvenmek, inanmak

  Tam oxu »
 • incə

  ince

  Tam oxu »
 • incələmək

  incelemek

  Tam oxu »
 • incəlik

  zarafet

  Tam oxu »
 • incəlmək

  incelmek

  Tam oxu »
 • inci

  inci

  Tam oxu »
 • incik

  kırgın

  Tam oxu »
 • incimək

  gücenmek, incinmek, kırılmak

  Tam oxu »
 • incimiş

  kırgın

  Tam oxu »
 • incir

  incir

  Tam oxu »
 • indeks

  dizin

  Tam oxu »
 • indi

  halen, şimdi

  Tam oxu »
 • indicə

  halen

  Tam oxu »
 • indikator

  gösterge

  Tam oxu »
 • indiki

  şimdiden

  Tam oxu »
 • indilik

  şimdilik

  Tam oxu »
 • inək

  inek

  Tam oxu »
 • inhisar

  inhisar

  Tam oxu »
 • inkar

  inkar

  Tam oxu »
 • inkişaf

  gelişme, inkışaf

  Tam oxu »
 • inkişaf etmək

  kalkınmak

  Tam oxu »
 • inqılab

  inkılap

  Tam oxu »
 • inqilab

  devrim

  Tam oxu »
 • inləmək

  inlemek

  Tam oxu »
 • insaf

  insaf

  Tam oxu »
 • insan

  insan

  Tam oxu »
 • insani

  insani

  Tam oxu »
 • insaniyyət

  insanlık

  Tam oxu »
 • insanlıq

  insanlık

  Tam oxu »
 • insanoğlu

  insanoğlu

  Tam oxu »
 • insanpərvər

  insancıl

  Tam oxu »
 • instinkt

  iç güdü

  Tam oxu »
 • inşaat

  inşaat

  Tam oxu »
 • inşallah

  inşallah

  Tam oxu »
 • internat

  yatılı

  Tam oxu »
 • intihar

  intihar

  Tam oxu »
 • intiqam

  intikam

  Tam oxu »
 • intizam

  çeki düzen, düzen

  Tam oxu »
 • intriqa

  entrika

  Tam oxu »
 • intuisiya

  sezgi

  Tam oxu »
 • inventar

  demirbaş

  Tam oxu »
 • inzibati

  idari

  Tam oxu »
 • ip

  ip

  Tam oxu »
 • ipək

  ipek

  Tam oxu »
 • ipəkli

  ipekli

  Tam oxu »
 • iplik

  iplik

  Tam oxu »