Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • ifa

  ifa

  Tam oxu »
 • ifadə

  ifade

  Tam oxu »
 • iflas

  fiyasko, iflas

  Tam oxu »
 • iflic

  felç

  Tam oxu »
 • ifrat

  aşırı, ifrat

  Tam oxu »
 • ifşa

  ifşa

  Tam oxu »
 • iftar

  iftar

  Tam oxu »
 • iftixar

  iftihar, övünç

  Tam oxu »
 • iftira

  iftira

  Tam oxu »
 • igid

  er, gözü pek, yiğit

  Tam oxu »
 • ihalə

  ihale

  Tam oxu »
 • ixrac

  ihraç

  Tam oxu »
 • ixracat

  ihracat

  Tam oxu »
 • ixtilaf

  ihtilaf, uyuşmazlık

  Tam oxu »
 • ixtilal

  ihtilal

  Tam oxu »
 • ixtisas

  dal, ihtisas

  Tam oxu »
 • ixtiyar

  ihtiyar

  Tam oxu »
 • ixtiyari

  ihtiyari

  Tam oxu »
 • ixtiyarlamaq

  ihtiyarlamak

  Tam oxu »
 • iki

  iki

  Tam oxu »
 • iki-iki

  ikişer

  Tam oxu »
 • ikindi

  ikindi

  Tam oxu »
 • ikişər

  ikişer

  Tam oxu »
 • ikiüzlü

  iki yüzlü, riyakar

  Tam oxu »
 • ikrah

  ikrah

  Tam oxu »
 • ikram

  ikram

  Tam oxu »
 • iqamət

  ikamet

  Tam oxu »
 • iqamətgah

  ikametgah

  Tam oxu »
 • iqlim

  iklim

  Tam oxu »
 • iqtibas

  alıntı, iktibas

  Tam oxu »
 • iqtidar

  iktidar

  Tam oxu »
 • iqtisad

  iktisat

  Tam oxu »
 • iqtisadi

  iktisadi

  Tam oxu »
 • il

  sene, yıl

  Tam oxu »
 • ilahi

  ilahi

  Tam oxu »
 • ilan

  yılan

  Tam oxu »
 • ildırım

  yıldırım

  Tam oxu »
 • ilə

  ile

  Tam oxu »
 • ilgək

  ilik

  Tam oxu »
 • ilğım

  serap

  Tam oxu »
 • ilhaq

  ilhak

  Tam oxu »
 • ilham

  ilham

  Tam oxu »
 • ilham almaq

  esinlenmek

  Tam oxu »
 • ilıq

  ılık

  Tam oxu »
 • ilıqlaşdırmaq

  ılıştırmak

  Tam oxu »
 • ilik

  ilik

  Tam oxu »
 • ilişik

  ilişik

  Tam oxu »
 • ilişmək

  ilişmek

  Tam oxu »
 • ilk

  ilk

  Tam oxu »
 • ilk yardım

  ilk yardım

  Tam oxu »