bağlamaq

bağlamak, kapamak

bağlama
bağlaşma

Digər lüğətlərdə