BACI

Türk dillərində bacı sözünün mənası qız qardaş birləşməsi ilə ifadə olunub. Bacı kəlməsi cici sözünün təhrifindən əmələ gəlib və onun sinoniminə çevrilib (cici–bacı sözü indi çox işlədilir). Deməli, bacı və cici əvvəl eyni mənada işlədilib, sonra “bacı” mənasını dəyişərək, indiki anlamda işlənməyə başlamışdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

BACARMAQ
BADAQ

Digər lüğətlərdə