BADAQ

İndiki bağlamaq feili yerinə ba işlətmişik. Sözün kökü həmin ba- dan iba­rət­dir. Ba feilindən bağ ismi, ondan isə bağla feili əmələ gəlib və -q şəkilçisi feili ismə çevirib. Deməli, sözün əsli bağlaq (bağ-la-q) kimi olub. “Badalaq” sözü ilə qo­humdur. Sınan şeyləri bərkitmək üçün ustalar ona “badaq” (bağlaq) vururlar. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

BACI
BADALAQ

Digər lüğətlərdə