basmaq

basmak, tabetmek

basqın
baş

Digər lüğətlərdə