BİRLİK

i. unity; fikir birliyi unity of opinion, unity of views; milli ~ national unity; məqsəd birliyi unity of purpose; hərəkət birliyi unity of actions

BİRLƏŞMİŞ
BİRLİKDƏ

Значение слова в других словарях