BİRLİK

BİRLİK I is. Bir olmaq; bütövlük, vəhdət, ittifaq. Sənə çalışmaq yaraşır; Birlik uğrunda vuruşmaq yaraşır (S.Rüstəm).

BİRLİK II is. Sıx əlaqə; həmrəylik, ümumilik. Fikir birliyi, iş birliyi.

BİRLİK III sif. Ölçüsü, nömrəsi, sayı və s. bir olan. Birlik taxtaları ayrı seç, mənə lazımdır.

BİR
BİRYERLİ

Значение слова в других словарях