BİRLİK

1. BİRLİK Bizi ruhlandıran bu şanlı birlik; Bu qüdrət, bu qüvvət, məhəbbət olmuş (M.Rahim); İTTİFAQ Bu ordunun gücü, hər şeydən əvvəl, köhnə qvardiya ilə gənc qvardiya arasında yaranmış möhkəm ittifaqdır (M.Hüseyn); VƏHDƏT [Qızıl Arslan:] Vəhdət təşkil edən bir xalqı əsirlikdə saxlamaq və yabançı bir nüfuza bağlamaq çox çətindir (M.S.Ordubadi); İTTİHAD (kl.əd.) Əsrimiz xahiş edərkən ittifaqü ittihad; Cümləmiz əmniyyət içrə almaq istərkən murad (M.Ə.Sabir); BÖLÜNMƏZLİK, BÜTÖVLÜK, SAZİŞ, UNİON, UNİYA.

2. BİRLİK (bir, vahid, tək olma) [Qoca:] Vallah, and olsun Allahın birliyinə bu işdən mənim xəbərim yoxdur (M.Hüseyn); TƏKLİK, VAHİDLİK.

BİRLƏŞMƏK
BİRLİKDƏ

Значение слова в других словарях