BİRLİK

is.
1. Bir olma, bütün olma, parçalara ayrılmama; bütövlük, müttəhidlik, bölünməzlik, vəhdət, yekparəlik.
Bizi ruhlandıran bu şanlı birlik; Bu qüdrət, bu qüvvət, məhəbbət olmuş. M.Rahim.
Polad birliyimizi sarsıtmasın qoy bu qəm. Ə.Cəmil.

2. İttifaq.
Buna görə də bizim birlik yaratmağımız lazımdır. M.S.Ordubadi.
Əsgər, yadındadır o illər, böyük Qorki bütün dünyanı birliyə çağıraraq, bu bəlanı dəf etmək istəyirdi. Mir Cəlal.
[Qoca:] Sənin kəlamına qulaq asıb mən də “qardaşlar” birliyinə qoşulmuşam. Ə.Məmmədxanlı.

3. məc. Ünsiyyət, əlaqə.
Vəhşilər ilə nədir bu birlik? İnsan ilə xoş deyilmi dirlik? Füzuli.

4. Sıx əlaqə, həmrəylik, ümumilik, uyğunluq. Fikir birliyi. Mənafe birliyi. İş birliyi.
5. Ortaqlıq.
6. Ölçüsü, nömrəsi, sayı və s. bir olan. Birlik taxta.
7. Bax birləşmə 2-ci mənada. Azərneft birliyi.

Синонимы

  • BİRLİK 1. BİRLİK Bizi ruhlandıran bu şanlı birlik; Bu qüdrət, bu qüvvət, məhəbbət olmuş (M.Rahim); İTTİFAQ Bu ordunun gücü, hər şeydən əvvəl, köhnə qvardiya
  • BİRLİK həmrəylik — uyğunluq
  • BİRLİK ünsiyyət — əlaqə
  • BİRLİK ittifaq
  • BİRLİK bütövlük — bölünməzlik — vəhdət — yekparəlik

Омонимы

  • BİRLİK BİRLİK I is. Bir olmaq; bütövlük, vəhdət, ittifaq. Sənə çalışmaq yaraşır; Birlik uğrunda vuruşmaq yaraşır (S

Антонимы

  • BİRLİK BİRLİK – AYRILIQ Bizi ruhlandıran bu şanlı birlik; Bu qüdrət, bu qüvvət, məhəbbət olmuş (M.Rahim); Ayrılıq həyəcanlı vücudunu tutmuşdu (Çəmənzəminli)
BİRLƏŞMİŞ
BİRLİKDƏ

Значение слова в других словарях