CƏFƏNG

I. s. absurd, foolish, inept, preposterous; (gülməli) ridiculous; (boş) nonsensical; trifling; Nə qədər də cəfəng! How ridicu lous! What rubbish

II. z. absurdly, (mənasız) senselessly; foolishly; ~ danışmaq to talk nonsense

CƏFAKEŞLİK
CƏFƏNGİYAT

Digər lüğətlərdə