CİDA¹

сущ. жида; ** cidanın ucu çuvaldan çıxır кил. xoruz (xoruzun quyruğu görünür).
CİDA²
CİDAL

Digər lüğətlərdə