CİDA

i. (silah) lance; tar. (piyada əsgər) pike; Cidanı çuvalda gizlətmək olmaz at. söz. ≅ Murder will out

CİCİ
CİDALAŞMAQ

Digər lüğətlərdə