CİKKİLDƏMƏK

гл. 1. цӀив-цӀив авун, чӀив-чӀив авун, цӀивцӀивун, чӀивчӀивун (гъвечӀи нуькӀвери); 2. пер. рах. чка алачиз масабурун ихтилатдик акахьун, тӀиш кутун.
CİKKƏ:
CİKKİLDƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə