COMƏRDLİKLƏ

z. generously, magnanimously, open-handedly, lavishly

COMƏRDLİK
CORAB

Digər lüğətlərdə