dölsüz

sif. stérile ; ~ heyvan animal m stérile

döllük
dölsüzləndirmək

Digər lüğətlərdə