DÜBBƏDÜZ

I
нареч.
1. ровно, точно, как раз, точь-в-точь
2. прямо, по прямой линии
II
прил.
1. ровный
2. прямой, без изгибов. Dübbədüz yol прямая дорога, dübbədüz saçlar прямые волосы
DÜBBƏ
DÜBBƏLİK

Digər lüğətlərdə