DÜNYA

I. i. universe, world; ~nın yaranması origin of the universe; bütün ~da all over the world, in the whole world, the world over; ◊ ~nın sonu / başı world’s end; ◊ ~sını başına dar etmək to lead* smb. to trouble; ~ya gəlmək to be* born; ◊ ~nı bir yerə yığmaq to set* up a clamour, to make* a row, to kick up a row; gözlərini ~ya qapamaq bax ölmək; ◊ ~dan bixəbər olmaq, ~dan xəbərsiz olmaq to know* nothing about the world around, to be* ignorant; ◊ ~nı başına almaq to make* a noise, to make* a row; ~nın qurtaran yerində, ~nın o başında on the other side of the world, at the world’s end; hər iki ~da in this world and the next

II. s. world; ~ müharibəsi world war; ~ bazarı world market; ~ rekordu world record; ~ miqyasında on a world scale; ~ əhəmiyyətli hadisə event of world impor tance; ~ çempionatı world championship; ~ çempionu world champion

DÜNKÜ
DÜNYAALƏM

Значение слова в других словарях