dabanıqalxıq

dabanıqalxıq
dabanıçatlaq
dabanıqara

Digər lüğətlərdə