DADANMAQ

Dad sözündəndir, “nəyinsə dadını öyrənmək, aludə olmaq” deməkdir, semantik baxımdan qanıxmaq tipli sözlərlə oxşardır: dadanmaq dada, qanıxmaq isə qana alışmaqdır. Feildən (dadmaq) yox, addan (dad) əmələ gəlib. Uzunuzan sözlərində qədim kök (etimon) “uz”dur. Etimoloji baxımdan uz-a feildir, -n səkilçisi qayıdış növü düzəldir. Eyni qayda ilə dad ismindən dad-a(maq) feili əmələ gəlib, -n isə onu qayıdış növə salıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DADAMAL
DADAŞ

Digər lüğətlərdə