DEDUKSİYA

сущ. дедукция (метод логического мышления от общего к частному). Deduksiya yolu ilə путем дедукции; deduksiya yolu ilə sübut etmək дедуцировать, deduksiya yolu ilə sübut edilmək дедуцироваться
DEDİRTMƏK
DEDUKTİV

Digər lüğətlərdə