DEDUKSİYA

i. deduction

DEDİRTMƏK
DEDUKTİV

Digər lüğətlərdə