DODU

сущ. 1. куьгьн. виликра: чукватӀурдив къугъвадай хъуьруьнар квай са къугъунин тӀвар; 2. рах. луьлуь, гьилле, фенд; ** dodu gəlmək луьлуь атун, алцурарун; dodu vermək рах. кьил алцурун, тапан гафаралди алцурарун.
DODAQVARİ
DOĞAN
OBASTAN VİKİ
Dodurğa boyu
Dodurğa boyu — Oğuz Xaqan Dastanına görə Oğuzların 24 boyundan biridir. Qaşqarlı Mahmudun qələmə aldığı Divân-ı Lügati't-Türk-ə görə isə iyirmi iki Oğuz boyundan onaltıncı sırada yer alır (Divan-ı Lügati't-Türk'də "Totırka" adı ilə yazılır). Dodurğa kəlməsi "Ölkə almak, Xanlıq qurmaq" mənasına gəlir; Oğuzların Boz-Oxlar qoluna bağlı Dodurğa boyunu, Oğuz Xanın altı oğlundan biri olan Ay Xandan çoxalmış olaraq bilinir. Dodurğa boyunun onqonu (yəni müqəddəs heyvanı) Qartaldır.
Rembert Doduns
Rembert Doduns (nid. Rembert Dodoens; 29 iyun 1517 – 10 mart 1585[…], Leyden, Hollandiya qraflığı) — Belçika botaniki. Rembert Doduns bitkilər üzrə ixtisaslaşmışdır. Herbarium. 1533. Cosmographica in astronomiam et geographiam isagoge. 1548. Den nieuwen herbarius, dat is dboeck van den cruyden. 1549. De frugum historia.

Digər lüğətlərdə