EHTİŞAMLI

s. bax dəbdəbəli I

EHTİŞAM
EHTİŞAMLILIQ

Digər lüğətlərdə