EHTİRASLI

s. passionate, impassioned; ardent, fervent; ~ qadın a passionate woman; ~ nitq a passionate speech; ~ təbiət (xasiyyət) passionate nature; ~ olmaq to be* passionate; ~ məhəbbət / sevgi passionate love

EHTİRASLA
EHTİRASLILIQ

Digər lüğətlərdə