EL¹

эл (1. жемят, халкь, инсанар; el üçün ağlayan gözsüz qalar. Ata. sözü элдихъ шехьай вилер буьркьуь жеда; // элдин; el anası (atası) элдин диде, элдин буба (элдин кьиле авайди (чӀехиди), виридан къайгъуда амукьдай, дердериз шерик жедай, хийир-шийирдиз виже къведай кас); el oğlu (qızı) элдин хва, элдин руш (са элдикай, халкьдикай, ватандай, чкадай тирди); el yardım komitəsi элдиз куьмекдай комитет (1917 йисан революциядин сифте йисара ччара-ччара хуьрера, уездра кесиб лежберриз куьмек авун патал тешкил хьайи комитет); el yolu элдин рехъ, эл фидай чӀехи рехъ, шегьре рехъ, элдин кӀвачик квай рехъ, фин-хтун гзаф авай рехъ; 2. уьлкве, мемлекат, вилаят; // eldən-elə и уьлкведай а уьлкведиз, са уьлкведай маса уьлкведиз физ, элба-эл (мес. къекъуьн); 3. тайифа, къебила); ** elin dilinə salmaq (düşmək) элдин сиве ттун (гьатун), мецера ттун (гьатун).
EQOİZM
EL²

Значение слова в других словарях