EL

Bu söz “tayfaların birləşərək ittifaq yaratması” anlamını əks etdirib. Qəbilələr (boylar) tayfa (olmaq), tayfalar isə el şəklində birləşib və xalq anlayışını əmələ gətirib. Xalq ərəb sözüdür, el isə özümüzündür, onun sinonimidir. İlişmək (bir­ləş­mək, bağlanmaq, əlaqə) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

EKZOTİKA
ELAT

Значение слова в других словарях