EMPİRİZM

i. fəls. empiricism

EMPİRİOKRİTİSİZM
EN

Digər lüğətlərdə