ESTON

Fin-uqor dillərinin fin qrupuna daxil olan dillərdən biri və həmin dildə danışan adamın adı. Eston dili. Eston ədəbiyyatı.
ESTETİZM
ESTONCA

Значение слова в других словарях