FÖVT ƏRƏB

Əldən qaçırma, əldən çıxarma. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Fürsəti fövtə verməzsən. Özünü dərhal salarsan küləfirəngə. (“Zərnişan xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ.A.,B.A.)

FOVCU-FOVCU
FÜRQƏT