FIRIQ

I. i. İşlər fırıxdır ≅ Things look blue

II. s. bad; Onun işləri fırıqdır His / Her affairs are going badly

FIRFIRA
FIRILDAQ

Digər lüğətlərdə