fənalaşmaq

fenalaşmak

fəna
fərdi

Digər lüğətlərdə