FƏRƏC ƏRƏB

“Allah fərəc versin” (“Allah kömək eləsin, uğurlar olsun”) mənasında xoş arzu bildirən ifadə.

Sən eşqdən, qızdan, gözəldən danışırsan. Səndən mənə oğul olmaz. Get Allah-taala işinə fərəc versin! (“Qurbani”)

FƏRAQ GƏLMƏK
FƏRHAD