fağır-füqəra

fağır-füqəra
fağır-fağır
fağırlaşma

Digər lüğətlərdə