fağırlaşmaq

fağırlaşmaq
fağırlaşma
fağırlıq

Digər lüğətlərdə