GÖK

1 – Tanrı, Tanrıdan. Tanrısal, müqəddəs 2 – Mavi, Göyün rengi 3 – Yer üstü, göy üzü 4 – Əzəl-ebed, başsızlıq və sonsuzluq 5 – Gözəllik, göz alıcılık, üstünlük. Əski türkcədir. Əski Türkcədə Tanrıya da bəzən Gök Tenqri - yəni Göy Tanrı ifadəsi işlədilirdi.
GƏLƏCƏK
GÖRÜNMƏ

Значение слова в других словарях