GÜCƏNMƏK

Kökü gücdür, -ə şəkilçisi onu feilə çevirib, -n şəkilçisi isə qayıdış növü əmələ gətirib. İndi gücə feili müstəqil işlədilmir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜBRƏ
GÜDAZ

Digər lüğətlərdə