GÜLAB

Fars mənşəlidir, hərfi mənası “gül suyu” deməkdir. İndi “qızılgül yarpaq­la­rından hazırlanmış ətirli maye” anlamında işlədilir. Qadın adı kimi də yayılıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜL
GÜLÇİN

Digər lüğətlərdə