GÜNƏŞ

сущ. 1. Рагъ (планета); // ракъинин (мес. экв); günəş saatı ракъинин сят (ракъинин экуьналди вахт тайин ийидай циферблат алай прибор); günəş sistemi ракъинин система (Рагъ ва адан элкъверда авай вири планетаяр санал); 2. ракъини гузвай экв, чимивал; günəş vannası ракъинин ванна (ракъинин экуьналди, рагъ гуналди беден сагъар хъувунин къайда); 3. пер. фолькл. клас. ракъиниз тешпигь авун (гуьзелдин ччин); ** günəşi batmaq рагъ акӀун, эвелан тӀвар-ван амукь тавун; кьулухъ галамукьун, гуьгъуьна амукьун; günəş gülmək (gülümsəmək) шаир. хвеши хьун, руьгь акатун, шад хьун; günəşi salamlamaq шаир. ракъиниз салам гун, рагъ акьадамаз уях хьун, рагъ акун; günəşin altı ракъинин кӀаник пад, дуьнья, алем.
GÜNƏMUZDÇULUQ
GÜNƏŞLİ

Digər lüğətlərdə