GÜRZƏ₁

is. Daşlıq, qayalıq, kolluq yerlərdə yaşayan boz rəngli, arxasında əyri parlaq zolaqlar olan zəhərli ilan.

Омонимы

  • GÜRZƏ GÜRZƏ I is. İlanın növlərindən biri. Bu ilan gürzədir. Çox zəhərli ilandır (S.S.Axundov). GÜRZƏ II is

Этимология

  • GÜRZƏ Farscadır, ərəblər ona əfi deyirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
GÜRZƏ₂
GÜŞBƏRƏ

Значение слова в других словарях