GECƏÇİÇƏYİ

кил. gecəbənövşəsi.
GECƏÇIRAĞI
GECƏKƏSDİ

Digər lüğətlərdə