GECƏKƏPƏNƏYİ

i. bax pərvanə

GECƏBƏGÜNDÜZ
GECƏKORLUĞU

Digər lüğətlərdə