GİCƏLTMƏK

f. bax gicəlləndirmək

GİCƏLMƏK
GİCGAH

Digər lüğətlərdə