HƏDD

\[alm. Grenze; fr. Limite; ing. Limit; lat. Limitus; osm. tr. had, hudut\] – tamamlama, sona çatma, bir şeyin sona çatdığı nöqtə. Varlıq yaxud da təsir dairəsinin xarici sərhəddi.
HEYBƏT
HƏDƏS

Значение слова в других словарях