HƏYƏCAN

\[alm.=fr.=ing. Emotion; lat. Emovere – həyəcanlanmaq\] – daxili, yaxud da xarici təzyiqlərlə ortaya çıxan ruhi-mənəvi sarsıntı.
HƏYAT ENERJİSİ
HƏZZ

Значение слова в других словарях