HAKİM ƏRƏB

Bir ölkənin başında duran, onu idarə edən (padşah, hökmdar, xan və s.). (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Yeddi yüz nəfər Göycəbeldə Koroğlunun başına yığışdı. O vaxt Azərbaycan hakiminə xəbər çatdı ki, Göycəbeldə Koroğlu adlı bir nəfər yeddi yüz igid oğul ilə yurd salıb. (Paris nüsxəsi, 2-ci məclis)

HAXLAMAQ
HAQLAMAQ