hava əlaqələri

Hava daşımaları məqsədi ilə ardıcıl olaraq həyata keçirilən uçuşlar

hava elektrik ötürücü xətti
hava gəmisi