İKƏN

союз. вахт, чӀав ва я гьал-везият къалурдай союз; uşaq ikən аял чӀавуз, аял тир вахтунда, аялзамаз; təzə ikən цӀийи чӀавуз, цӀийи вахтунда, цӀийизамаз.
İXTİYARSIZLIQ
İKİ

Digər lüğətlərdə